Naš cíl: Používání ekologicky šetrných výrobků standardem

CENDEC

Centrum environmentálních prohlášení z.s. je spolek zahrnující odborníky na LCA a EPD, odborníky z vysokých škol, certifikační organizace, výrobce, svazy a asociace průmyslu.

Cílem sdružení je provozovat systém ekoznaček typu EPD v České republice, s výhledem i na Slovensku a v dalších zemích střední a východní Evropy.

Cílem centra je provozování programu environmentálních prohlášení typu III, tzv. EPD a rozšiřovat používání koncepce životních cyklů při hodnocení environmentálních dopadů lidských činností.