Naš cíl: Používání ekologicky šetrných výrobků standardem

Cíle CENDEC

  • Používání environmentálně šetrnějších výrobků jako standard.
  • Veřejně používaná environmentálních tvrzení, prohlášení či značky musí být založeny na relevantních datech a musí být verifikovatelná.
  • Environmentální tvrzení musí být důvěryhodná a transparentní.