Naš cíl: Používání ekologicky šetrných výrobků standardem

Organizační struktura

Řádní členové

Řádní členové CENDEC jsou odborníci na problematiku environmentálního značení, posuzování životních cyklů produktů a související environmentální disciplíny, a dále odborníci s praxí v oblasti společenské odpovědnosti, marketingu či komunikace s veřejností.

Přidružení členové

Přidružení členové CENDEC jsou právnické osoby, které tvoří tak zvané Fórum CENDEC.
Fórum CENDEC je poradním orgánem organizace.

Členové CENDEC

vkoci

doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD. – předseda rady

Pracuje na VŠCHT Praha, kde přednáší Posuzování životního cyklu (LCA) a Ekotoxikologii. Ve své odborné a praktické činnosti se věnuje především LCA pro průmyslové organizace a výrobní závody. Je členem SETAC, kde 6 let působil v Evropské radě společnosti. Je autorem monografie Posuzování životního cyklu a vedoucím kolektivu autorů knihy Environmentální prohlášení o produktu ve stavebnictví a řady článků v tuzemských i mezinárodních časopisech. LCA přednáší také na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT Praha.

e: vlad.koci@vscht.cz

jhodkova

Ing. Julie Železná, Ph.D.

Pracuje v Centru energeticky efektivních budov při Fakultě
stavební ČVUT v Praze. Její práce se zaměřuje na problematiku environmentálních dopadů stavebních výrobků ve stavební praxi. Je zakládajícím členem projektu Envimat a spolupracuje s Českou radou pro šetrné budovy v pracovní skupině Udržitelné materiály. Věnuje se přejímání evropských a zahraničních norempod technickou komisi ČSN TNK 149 Udržitelnost staveb a také spolupracuje na různých evropských projektech (FP7 Perfection, Superbuildings).

e: julie.zelezna@fsv.cvut.cz

ticha

 Ing. Marie Tichá

Marie Tichá se od roku 1993 zabývá posuzováním životního cyklu (LCA). Dlouhodobě spolupracuje s UNMZ v procesu tvorby norem ISO 14040. Zastupuje Českou republiku při mezinárodních jednáních ISO/TC 207/SC 5 (LCA). Vyučuje LCA na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

e: marie.ticha@iol.cz

lkeim

Ing. Lubomír Keim, CSc

Lubomír Keim je ředitelem Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

e: l.keim@vups.cz

remtova

Ing. Květa Remtová, CSc

Absolventka VŠCHT, kandidátka chemických věd. Je členkou Rady pro dobrovolné nástroje při MŽP, členkou Asociace manažerů udržitelné spotřeby a výroby a členkou zkušební komise v Gradua – CEGOS. Pracuje v Komisi ČSN TNK 106 (ISO 14000) a je ověřovatelem EPD. Vyučuje environmentální management na dopravní fakultě ČVUT a spolupracuje s VŠE v Praze, v Ostravě a s Mendelovou universitou v Brně.

e: kremtova@seznam

lnobilis

Ing. Luboš Nobilis

Luboš Nobilis je absolventem Fakult životního prostředí UJEP a ČZU. Od roku 2006 se aktivně podílí na využívání a tvorbě dobrovolných nástrojů. Zaměstnanec společnosti ECO trend s.r.o. a člen o.s. Ekoport.

e: nobilis@ekotrend.cz