Naš cíl: Používání ekologicky šetrných výrobků standardem

Co je EPD?

Hlavním cílem programu EPD – Cendec je provozovat program environmentálního značení dle ČSN ISO 14025 a nabízet obecně akceptované programové požadavky vytvořené na společných a uznávaných pravidlech výpočtu LCA pro mnoho produktových kategorií a rovněž poskytovat jednotný formát pro podávání zpráv.

Protože environmentální deklarace z různých programů EPD nelze porovnávat, doporučuje ČSN ISO 14025 provozovatelům programů z různých zemí, aby usnadňovali harmonizaci už při vývoji pravidel produktové kategorie (PCR). To je životně důležité pro vyhnutí se vzniku obchodních překážek. Protože program EPD – Cendec hodlá poskytnout nástroj pro relevantní a důvěryhodné environmentální informace o produktu po celém světě, má z tohoto kontextu následující cíle:

a) Podporovat organizace v komunikaci o environmentálním profilu jejich produktů (zboží a služby) věrohodným a srozumitelným způsobem.

b) V co nejvyšší možné míře akceptovat stávající PCR jiných provozovatelů programů EPD a usnadňovat harmonizaci EPD z různých programů.

c) Nabízet programu EPD jakékoli zainteresované organizaci v jakékoli zemi pro vývoj a komunikaci environmentálních deklarací podle ISO 14025 a EN 15804.

d) Podporovat ostatní provozovatele programů EPD pro environmentální deklarace (tj. národních, sektorových atd.) v hledání spolupráce a harmonizace a pomoci organizacím v rozšiřování použití jejich environmentálních deklarací na mezinárodním trhu.

S odkazem na ČSN ISO 14025 a na předchozí praxi MŽP ČR a CENIA vychází program EPD – Cendec ze Švédského programu ekoznačení typu III s názvem „The International EPD® System“ provozovatele IEPDC (International EPD Consortium) zveřejněných na www.environdec.com. Za tímto účelem CENDEC uzavřel s IEPDC smlouva o spolupráci, na základě které se program EPD – CENDEC stává součástí mezinárodního konsorcia označovaného jako Environdec.

CENDEC je přidruženou organizací provozující „The International EPD® System“ na základě Obecných programových instrukcí (GPI) IEPDC s vlastními dodatky, které jsou pro program EPD – CENDEC závazné. Registrace nových EPD týkajících se České Republiky a dalších zemí střední a východní Evropy se provádí na základě ceníku EPD – Cendec, schváleného Radou CENDEC. EPD registrovaná skrze EPD – CENDEC se stávají součástí mezinárodní databáze EPD na www.environdec.com.

Ceník registrace EPD v Cendec je ke stažení zde.