Naš cíl: Používání ekologicky šetrných výrobků standardem

EPD v ČR

EPD je rozšířená zkratka pro Environmental Product Declaration, což je původní švédské označení pro ISO definované Environmentální prohlášení typu III.

Seznam všech EPD registrovaných u IEPDC (International EPD Consortium) lze nalézt na stránkách www.environdec.com.

Seznam Environmentálních prohlášení typu III včetně EPD vypracovaných na výrobky vyráběné v ČR je uvedený na stránkách Cenia.