Naš cíl: Používání ekologicky šetrných výrobků standardem

Kontakt

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

e: vlad.koci@vscht.cz,  t: +420 220 444 171